po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Stavebnictví Jak vybrat správný cement

Jak vybrat správný cement

Výběr cementu by měl vždy začínat zamyšlením nad tím, co od něj a od betonu z něj vyrobeného čekáme. Jakým způsobem a v jaké míře bude výsledné dílo zatěžováno a namáháno, jakému prostředí bude vystaveno, za jakých podmínek budeme cement zpracovávat, jaká je kvalita ostatních složek betonu, jaká je naše zkušenost, zručnost a v neposlední řadě také jaká je naše představa o ceně. Máme-li v těchto věcech jasno, jsme v půlce cesty k cíli.

 

Vyznejte se ve značení cementu

Tu druhou polovinu, tedy nalezení cementu, který bude co nejlépe odpovídat našim očekáváním, nám pomůže překonat porozumění značení jednotlivých druhů cementu, protože to v sobě skrývá informace o jeho nejdůležitějších vlastnostech.

 

Hlavní, co z názvu cementu můžeme vyčíst, je přibližné složení cementu. Právě druh a poměr složek cementu totiž významným způsobem ovlivňují jeho vlastnosti a často také určují vhodnost jeho použití pro konkrétní účel.

 

Co všechno může cement obsahovat? Jsou to především: portlandský slínek (používáme symbol K), vysokopecní struska (S), vápenec (L, pro kvalitnější LL) a křemičitý popílek (V). Méně často se jedná o vápenatý popílek (W), kalcinovanou břidlici (T), křemičitý úlet (D) nebo pucolány (P či Q).

Charakteristické vlastnosti materiálů

Jaké jsou charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálů používaných jako složky cementů na českém trhu nejčastěji?

 

Portlandský slínek (K) je základním „povinným“ prvkem cementů. Díky němu mají cementy schopnost tvrdnout a dosahovat vysokých pevností v relativně krátkém čase. Při tvrdnutí uvolňuje vysoké množství tepla.

 

Vysokopecní struska (S) rovněž aktivně přispívá k pevnostem cementu, především k těm dlouhodobým, zpomaluje tuhnutí, tvrdnutí i uvolňování hydratačního tepla a zlepšuje odolnost proti chemické agresivitě prostředí.

 

Křemičitý popílek (V) má podobný zpomalující vliv na průběh tuhnutí a tvrdnutí jako struska, ale je považován za méně odolný vůči chemické agresivitě prostředí. Stejně jako struska se aktivně podílí na dlouhodobých pevnostech. Je lehký, snadno se vyplaví na povrch betonu a obtížně se mísí s vodou.

 Vápenec (L,LL) zastává především roli plniva. Dobře na sebe váže vodu, čímž zlepšuje zpracovatelnost a stabilitu čerstvého betonu. Cementy s vápencem mívají často rychlý nárůst pevnosti, konečné pevnosti ale mohou být o něco nižší, než u portlandských cementů.

 Podle složení rozeznáváme 5 základních skupin cementů pro obecné použití označených římskou číslici za úvodními písmeny CEM:

 

·         CEM I – portlandský cement. Neobsahuje žádnou jinou hlavní složku, pouze portlandský slínek.

·         CEM II – portlandský směsný cement. Alespoň dvě třetiny složek těchto cementů vždy tvoří portlandský slínek, zbývající část je zastoupena jiným materiálem, u nás nejčastěji vysokopecní struskou, vápencem nebo popílkem.

·         Symbol použitého materiálu (například S v případě vysokopecní strusky) se stává součástí názvu cementu spolu s písmenem značícím kategorii množství tohoto materiálu (A do 20 %, B do 35 % hmotnosti složek). CEM II/A-S tedy obsahuje portlandský slínek a až 20 % strusky, zatímco CEM II/B-LL obsahuje portlandský slínek a 21 % až 35 % vápence.

·         Pokud je místo jediného materiálu použita směs, označí se takový cement písmenem M a do závorky se vypíší jednotlivé materiály. Příkladem je cement CEM II/B-M (S-LL), který kromě slínku obsahuje 21 % až 35 % vysokopecní strusky a vápence.

·         CEM III – vysokopecní cement. Kromě portlandského slínku obsahuje alespoň z jedné třetiny také vysokopecní strusku. Rovněž rozlišujeme pásma obsahu strusky a značíme je písmeny A (36 – 65 %), B (66 – 80 %) nebo C (81 – 95 % hmotnosti složek).

·         CEM IV – pucolánový cement. Až polovinu tohoto cementu tvoří směs materiálů s pucolánovými vlastnostmi, tedy křemičitého úletu, pucolánů a popílků. U nás se s ním nesetkáte.

·         CEM V – směsný cement. Skládá se maximálně ze dvou třetin z portlandského slínku, z pětiny až poloviny z vysokopecní strusky a ve stejném intervalu se pohybuje také množství směsi pucolánů a křemičitého popílku. Rozlišují se dvě pásma obsahu složek mimo slínek (A a B).

 

Zkombinujeme-li tedy znalost složení cementu a znalost charakteristických vlastností jednotlivých složek, jsme zase o krok blíže cíli. Dovedeme si odvodit, jak se asi bude cement chovat v průběhu zpracování a jaké budou některé vlastnosti betonu.

 Další informace, které je možné z označení cementu vyčíst, se týkají pevnosti. Je to číselné označení pevnostní třídy v podobě minimální pevnosti v tlaku po 28 dnech v MPa. V praxi se můžeme setkat s třídami 32,5 nebo 42,5 a u balených cementů poměrně zřídka s třídou 52,5.

Mějme také na paměti, že výsledné vlastnosti betonu jsou ovlivněny i jinými faktory, než je druh cementu. Významnou roli hrají například množství záměsové vody a kvalita použitého kameniva. „Je-li to jen trochu možné, svěřte výrobu betonu nebo malty do rukou odborníkům. Beton dodaný spolehlivou betonárnou bude vždy o třídu kvalitnější, než ten, který si sami vyrobíme doma,“ doplňuje technický poradce největšího domácího výrobce a dodavatele baleného i volně loženého cementu. 

VÁŠ DODAVATEL veškerého stavebního materiálu

NAVIKA spol. s r. o., Vltavská 389, 252 07 Štěchovice okr. Praha-západ

tel., fax.: +420 257 740 647 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web:http://www.navika.cz