po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Stavebnictví Stavebniny Navika - nabídka stavebnin

Navika - nabídka stavebnin

logo.png
zdici malta.jpg
lite potery.png
Mezerovity beton.jpg
lehky beton.jpg
druhy betonu.png
cemen.potery.jpg
navika.jpg
navika 2.png
helma s papíry.png
autonakladac.png

Firma Navika, spol. s . r.o  se zabývá prodejem stavebnin profesionálům i drobným odběratelům, a proto poskytuje odborné poradenství v oblasti prodeje vhodného stavebního materiálu, prodeje betonových směsí a stavitelství obecně.

 

Společnost také provozuje vlastní betonárnu MNB 500 Stasis s hodinovým výkonem 16 m3 čerstvého betonu v sezónním poloautomatickém provozu.   

 

 

 

Ve společnosti Navika, s.r.o.  mohou být vyráběny také následující výrobky obsahující cement, případně jiný druh pojiva. Konkrétní sortiment je uveden na webových stránkách této společnosti. 

Sortiment, který nabízíme:


Zdící malty podle ČSN EN 998-2: jedná se o cementové malty vyráběné s použitím přísad, které zlepšují plasticitu a zpracovatelnost čerstvé malty (až do 36 hodin) a tepelně izolační vlastnosti ztvrdlé malty. Jsou vyráběny v pevnostních třídách M 2,5M 15.

Cementové potěry(potěrové betony) jsou jemnozrnné směsi s kamenivem do 4 mm a jsou vyráběny s označením „CP" podle podnikové normy v rozsahu pevnostních tříd CP 5 až CP35.


Lité potěry:  Samonivelační lité potěry jsou revoluční moderní a rychlý způsob realizace hrubých podlah v rodinných a bytových domech, v průmyslových prostorech, školách, sportovních halách a kancelářích. Kvalitně provedená podlaha ze samonivelačního litého potěru se vyznačuje vysokou pevností, je bez prasklin a deformací.

Společnost NAVIKA, spol. s r.o., a.s. vyrábí na svých provozovnách tři druhy samonivelačních podlahových potěrů, které se liší svými vlastnostmi, složením a vhodností použití:

CEMSCREED – P  – samonivelační litý potěr na bázi cementu, CEMSCREED – V  – samonivelační litý potěr na bázi cementu.

 více na www.NAVIKA.cz

 

Mezerovitý beton (MCB) podle ČSN 73 6124-2: Mezerovitý beton je směs s velkým objemem mezer vyrobená z frakcí hrubého a drobného kameniva, cementu, vody a případně přísad. Je možné se setkat také s názvem „drenážní beton“.

Směsi stmelené hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14 227-1,3: jedná se o směsi kameniva, cementu s popílkem nebo bez, dodávané v zavlhlém stavu a určené zejména pro zpracování válcováním do podkladních vrstev komunikací. Tyto směsi nahradily původní třídy SC I, SC II, KSC I a KSC II. Nové označení a rozsah vyráběných tříd je uveden v cenících jednotlivých betonáren.

 

Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem podle ČSN 73 6124: Podle této normy vyrábíme KSC I a KSC II ( kamenivo stmelené cementem ) a MCB ( mezerovitý beton ). KSC jsou směsi kameniva, cementu a popílku, dodávané v zavlhlém stavu a určené zejména pro zpracování válcováním do podkladních vrstev komunikací. MCB je beton s určenou mezerovitostí, jakási „kostra" hrubého kameniva spojená cementovou maltou, používaný pro plošné drenáže pod krytem ( někdy též drenážní beton ).

 

Stabilizované podklady podle ČSN 73 6125: vyrábíme SC I a SC II ( cementové stabilizace I. A II. třídy ). Tyto směsi jsou velmi podobné KSC, pevnosti jsou nižší. V případě požadavku na výrobu většího množství SC ( a pokud to umožňuje provoz na betonárně ) je vhodnější pro výrobu použít širokou frakci kameniva ( např. 0-22, 0-32 ).

 

Prolévané vrstvy podle ČSN 73 6127: podle této normy lze na betonárnách v zásadě vyrábět cementové malty nebo popílkové suspenze použitelné k prolévání kamenných koster výše uvedených technologií např. směsi KAPS či ŠCM.


Lehké betony: jsou vyráběny na bázi polystyrenu, případně s lehčeným kamenivem. Rozsah vyráběných tříd je uveden v cenících jednotlivých betonáren. Možnost výroby těchto betonů je nutné vždy konzultovat s dispečinkem betonárny.   

Poučení o uložení betonu

Čerstvý beton musí být řádně uložen, zhutněn a následně ošetřen.

Před uložením musí odběratel překontrolovat uložení a spoje výztuže. Je třeba zamezit odmísení čerstvého betonu v průběhu dopravy a ukládání a proto volit vhodné složení směsi, vhodný tvar násypek, dodržovat max.výšku pádu čerstvého betonu atd. Např. podle ČSN 73 2400 byla max. přípustná výška volného pádu čerstvého betonu 1,5m.

K uložení betonu do vzdálených nebo těžko dostupných míst slouží čerpadla na beton s výložníky o délkách od 20 až do 52 metrů

Beton dělíme podle evropské normy /ČSN EN 206-1 na:

 

Typový beton je beton, pro který jsou výrobci specifikovány požadované vlastnosti a doplňující charakteristiky betonu a výrobce zodpovídá za dodání betonu vyhovujícího požadovaným vlastnostem a doplňujícím charakteristikám.

 

Normalizovaný beton je beton, jehož složení je předepsáno v normě platné v místě použití betonu (v ČR se jeho zavedení nepředpokládá)

 

Beton předepsaného složení je beton, pro který je výrobci předepsáno složení betonu včetně používaných složek a výrobce zodpovídá za dodání betonu předepsaného složení

 

 

Rozdělení betonů podle

druhu použitého pojiva

stupně vlivu prostředí

konzistence čerstvého betonu

způsobu dopravy čerstvého betonu

způsobu uložení čerstvého betonu do konstrukce

způsobu zpracování čerstvého betonu

objemového hmotnosti ztvrdlého betonu

pevnostního tří ztvrdlého betonu

způsobu využití ztvrdlého betonu v konstrukci

zvláštního požadavků na funkci betonu

 

více na www.NAVIKA.cz

 

Druh použitého pojiva Největší objem betonů se vyrábí s cementy různých druhů a vlastností. Při vyslovení pojmu beton bez přesnějšího určení pojiva se předpokládá

 

beton cementový

Dalšími pojivy jsou: sádra, vápno, živice, polymery, hlinitanový cement, případně jemně mletá vysokopevnostní struska aktivovaná alkaliemi. Použití těchto pojiv, s výjimkou asfaltu (živice), případně polymerních pojiv, není obvyklé.

Stupeň vlivu prostředí

Bez nebezpeč nebo narušní X0

Koroze vlivem karbonatace XC1 – XC4

Koroze vlivem chloridů(ne mořké vody) XD1 – XD3

Koroze vlivem chloridůz mořké vody XS1 – XS3

Střdavé půobení mrazu a rozmrazování XF1 – XF4

Chemické půobení XA1- XA3

 

Konzistence čerstvého betonu

klasifikace podle sednutí kužle S1-S5

klasifikace podle VeBe V0-V4

klasifikace podle rozlití F1-F6

 

Způsob uložení čerstvého betonu do konstrukce

monolitické betony, kdy se črstvý beton dopravuje na stavbu, nasype nebo črpadly se naplní bedněí, ve kterém se zhutní, zatvrdne, oštřje se a po ztvrdnutí se odbední

prefabrikované betony, kdy konstrukční prvek je vyráběn ve výrobně nebo přímo na staveništi, po dosažní požadované pevnosti se odformuje, uloží se na skládce k dozrávání, ošetřuje se a po dosažní transportní pevnosti se dopraví na staveniště kde je uložen do konstrukce

 

Objemové hmotnosti ztvrdlého betonu

lehké betony, které po vysušení v sušárně mají objemovou hmotnost věš než 800 kg/m3 a menší než2000 kg/m3

obyčejné betony, které po vysušení mají objemovou hmotnost věš než 2000 kg/m3, nepřevyšující 2600 kg/m3

těžké betony s objemovou hmotností po vysušení věš než 2600 kg/m3

 

Pevnostní třídy ztvrdlého betonu Charakteristická pevnost je hodnota pevnosti, pro kterou lze očekávat nižší hodnoty nejvýše u 5 % základního souboru všech možných výsledků hodnoceného objemu betonu.

Charakteristická pevnost v tlaku zjištěná na válcích Ø 150 mm a výšce 300 mm ve stáří 28 dnů nebo charakteristická pevnost v tlaku zjištěná na krychlích o rozměru 150 mm ve stáří 28 dnů.

 

 

Využití ztvrdlého betonu v konstrukcích Beton se využívá jako:

tepelně izolační

samonosný, výplňový

nosný

prostý

vyztužený - železový

předpjatý

stínící – těžký beton

s rozptýlenou kovovou nebo polymerní výztuž

 

   

 

NAVIKA spol. s r. o.

Vltavská 389252 07 Štěchovice okr. Praha-západ

tel., fax.: +420 257 740 647

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web:http://www.navika.cz