po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Stavebnictví Stavebniny Navika - zdící materiály

Navika - zdící materiály

Každý, kdo se rozhodne pro stavbu domu, musí vyřešit, z jakého materiálu bude stavět. Náklady na zdi a stěny tvoří jen 8 - 10 % z celkové ceny stavby. Druhů zdicích materiálů je mnoho. Materiál ovlivňuje nejen stabilitu objektu, ale i klimatickou pohodu, životnost a hodnotu celého domu. Při jeho volbě je pak nutné zohlednit hlediska jako např. tepelný odpor konstrukce (tepelné izolační vlastnosti), únosnost konstrukce, náklady na pořízení, pracnost při realizaci, akumulace tepla, prostup vodních par, akustické vlastnosti aj.

 

 

 

Zdící materiály se dělí na podkategorie:                            


 • pálené

 • pórobetonové

 • vápenopískové

Pálené - Zdicí materiály

 

    Cihla patří mezi tradiční zdící materiály a dodnes zůstává jedním z nejvíce oblíbených stavebních materiálů. Používají se pro stavbu vnitřní a vnější nosné i nenosné konstrukce bez větších nároků na tepelný odpor. Výrobky jsou pracnější při stavbě, neboť je nutno zdít s viditelně promaltovanými spárami.

 

   

Výhody:                                                                                  

 • materiál všeobecně známý a osvědčený

 • vynikající pevnost

 • vysoká trvanlivost

 • lepší akustické vlastnosti

 • velká akumulace tepla (v případě přerušeného vytápění zajišťuje déle tepelnou pohodu v místnosti)

 • tepelně-izolační vlastnosti

 • objemová stálost


Nevýhody:

 • větší pracnost, nutnost mokrého procesu (výroba maltové směsi)

 • menší tepelný odpor

 • křehkost

Pórobetonové - Zdicí materiály

Pórobeton je u nás spolu s pálenými cihlami nejrošířenějším stavebním materiálem pro hrubou výstavbu.

   

Výhody:                                                                      

 • lepší tepelně izolační vlastnosti

 • nižší cena

 • lehký, jednoduchý ve svém zpracování

 • ekologický a nehořlavý materiál

   

                                                                                                                       


Nevýhody:

 • menší pevnost

 • při nedodržování technologických předpisů dochází k tvorbě trhlinek v omítce

 • menší akumulace tepla

 • horší akustické parametry

 

Vápenopískové - Zdicí materiály

Již staří Řekové používali vápenopískové cihly (VPC), a to především pro jejich technické a dekorativní vlastnosti. Dají se použít pro obvodové i vnitřní zdivo, nosné i výplňové dělící stěny. VPC je ideálním materiálem také pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn.

   

Výhody:       

 • vysoká pevnost                                                                       

 • odolnost vůči tlaku

 • výborné zvukově izolační vlastnoti

 • vysoká hustota - úzké nosné zdi

 • optimální ochrana před ztrátami tepla

   

 

Nevýhody:

           

 • větší pracnost - výroba malty

 • menší tepelný odpor

 • vyšší cena

Co je to beton?

       

Beton je stavební materiál vytvořený smícháním cementu, drobného a hrubého kameniva, vody a eventuálních příměsí a přísad, které zlepšují jeho vlastnosti.

       

           

Jaké je jeho složení – receptura?

Výroba betonu, smíchání jeho složek, vypadá na první pohled jednoduše. Aby však bylo dosaženo požadované kvality betonu, musí být přesně kalkulován poměr dávkování jeho jednotlivých složek, tzv. receptura. Jen tak lze docílit stanovené pevnosti betonu, obsahu vzduchu v betonu, jeho odolnosti proti průsaku vody, proti mrazu a různým chemickým látkám. Každá receptura přitom musí být ověřena experimentálně v laboratoři a za provozu na betonárně.

Jak se ošetřuje beton?

V prvních dnech se beton musí chránit před povětrnostními a jinými vlivy, především před nadměrným oteplením a ochlazením, před mrazem, vysušením, otřesy atd. K ochraně betonu používáme různé fólie a izolační materiály a chemické nátěry.

 

Základní typy betonu


Obyčejný beton - beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 2 000 kg/m3, ale nepřevyšující 2 600 kg/m3.

 

Lehký beton - beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 800 kg/m3 a menší než 2000 kg/m3. Je vyráběn zcela nebo jen z části z pórovitého kameniva.

Těžký beton - beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 2600 kg/m3.

Vysokopevnostní beton - beton, který má třídu pevnosti v tlaku větší než C 50/60 pro obyčejný a těžký beton a LC 50/55 pro lehký beton.

Provzdušněný beton - beton obsahující provzdušňující přísady, kterými se zabezpečí obsah vzduchových pórů, minimálně v hodnotách požadovaných normou nebo jinými specifikacemi.

 

Firma provozuje betonárnu MNB 500 Stasis s hodinovým výkonem 16 m3 čerstvého betonu v sezónním poloautomatickém provozu. Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400). Betony BP 200 - 400.

 

Stroje: 3x MIX T815 4m2, 1x MIX T815 7m2

 

Navika spol. s r. o. se zabývá prodejem širokého sortimentu stavebnin, výrobou betonu, kovovýrovou a speciální oprávarenskou činností ve strojírenství se zaměřením na energetiku.

 

Svým zákazníkům nabízíme komplexní činnosti ve třech sekcích:

1. Stavebniny

2. Kovovýroba

3. Výroba beton