po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Stavebnictví Výroba betonu

Kompletní zboží pro stavebníky

areal navika.JPG

 

Navika spol. s r. o. se zabývá prodejem širokého sortimentu stavebnin, výrobou betonu, kovovýrovou a speciální oprávarenskou činností ve strojírenství se zaměřením na energetiku.

Navika s.r.o provozuje svoji činnost ve dvou střediscích.

 

Číst dál...

Výroba a druhy betonu

Stavebniny Navika spol. s r.o. nabízí zákazníkům kompletní sortiment potřebný pro vaši stavbu. Naší snahou je poskytnout maximální služby všem zákazníkům, bez ohledu na jejich velikost.

 

bez názvu.png

Číst dál...

Nabídka druhů betonů


Navika spol. s r. o. se zabývá prodejem širokého sortimentu stavebnin, výrobou betonu, kovovýrovou a speciální oprávarenskou činností ve strojírenství se zaměřením na energetiku.

Navika s.r.o provozuje svoji činnost ve dvou střediscích.

 

Číst dál...

NAVIKA - vše pro stavbu

Stavebniny Navika, s. r.o.

 

nabízí svým zákazníkům kompletní sortiment potřebný pro vaši stavbu. Naší snahou je poskytnout maximální služby všem zákazníkům, bez ohledu na jejich velikost.

 

V naší nabídce naleznete:

betonárna.jpg

- písky, štěrky

- betony

- zdicí materiály

- omítkové směsi

- cement, vápno, lepidla

- zateplovaní systémy – vnitřní, vnější (fasádní)

- instalační materiály (izolace a lepenky)

- střešní krytiny a komínové systémy na objednávku

- poradenská činnost, doprava

Kamenivo je anorganický pevný materiál, který tvoří kostru betonové směsi. Skládá se z několika frakcí, které spolu tvoří pevnou matrici a slouží - jako plnivo. Pro kamenivo do betonu platí ČSN EN 12620 (72 1502) Kamenivo do betonu.

 

Skládka kameniva

              

              Plnění provozních zásobníků kameniva

Kamenivo se dělí do následujících skupin:

a) podle velikosti částic:

 

 • drobné kamenivo (písek) – nejčastěji jsou používány frakce 0/2 a 0/4 (frakce udává rozmezí velikosti částic v mm)

 • hrubé kamenivo – nejčastěji frakce 4/8, 8/16, 11/22, 16/ 22

 • široké frakce (např. 0/22, 0/32 jsou označovány jako štěrkopísek nebo štěrkodrť) se při běžné výrobě betonu prakticky nepoužívají, zejména z důvodu náchylnosti k roztřiďování.

b) podle druhu:

 • těžené

 • těžené předrcené

 • drcené

c) podle původu:

 • umělé (nejčastěji lehčené a pórovité kamenivo, např. Liapor, dříve keramzit)

 • přírodní

Národní příloha NA ČSN 12620 rozděluje kamenivo dále podle jeho technických parametrů (nadsítné, podsítné, jemné částice, nasákavost, atd.) do tříd A až C, pro výrobu betonu určeného pro všechny stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 je v zásadě možné používat pouze třídu A. Při běžné výrobě je pro odběratele betonu rozhodující zejména maximální frakce použitého kameniva v závislosti na typu konstrukce a způsobu zpracování (tenkostěnné nebo masivní konstrukce, vyrovnávací potěrové vrstvy, hustota výztuže, způsob vibrace).

 

stroj na beton.png

Příměsi jsou jemnozrnné pevné látky, které ovlivňují vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu. U čerstvého betonu se jedná zejména o konzistenci a zpracovatelnost a u ztvrdlého betonu o pevnost, hutnost, trvanlivost, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí, atd. Jedná se například o mletou strusku, vápenec, kamenné moučky, křemičitý úlet (tzv. mikrosilika) a popílek. Nejvíce je využíván černouhelný nebo hnědouhelný popílek z elektrostatických odlučovačů tepelných elektráren a tepláren. Podmínkou využití popílku je, aby vyhovoval ČSN EN 450-1 a 2 (72 2064): Popílek do betonu. Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody a Část 2: Hodnocení shody.

Popílek je používán zejména z důvodu:

 • úspory cementu

 • zlepšení čerpatelnosti a zpracovatelnosti betonu

 • zpomalení tuhnutí a tvrdnutí betonu, zpomalení vývoje hydratačního tepla (vhodné pro masivní konstrukce)

 • zvýšení odolnosti ztvrdlého betonu proti chemicky agresivnímu prostředí

Obecně není vhodné používat popílek do provzdušněných betonů. Výjimečně jsou používány tzv. expanzní příměsi (někdy též přísady), zabraňující smršťování betonu v průběhu jeho tvrdnutí, při kvalitním ošetřování (udržování betonu ve vlhku) může dojít i k mírné expanzi (rozepnutí) betonu. Obvyklým důvodem použití těchto příměsí je zabránění vzniku smršťovacích trhlin, často při dobetonování různých částí konstrukcí.

Poučení o uložení

práce s betone,.jpgČerstvý beton musí být řádně uložen, zhutněn a následně ošetřen.

Před uložením musí odběratel zkontrolovat uložení a spoje výztuže. Je třeba zamezit odmísení čerstvého betonu v průběhu dopravy a ukládání a proto volit vhodné složení směsi, vhodný tvar násypek, dodržovat max.výšku pádu čerstvého betonu atd. Např. podle ČSN 73 2400 byla max. přípustná výška volného pádu čerstvého betonu 1,5m.

k uložení betonu do vzdálených nebo těžko dostupných míst slouží čerpadla na beton s výložníky o délkách od 20 až do 52 metrů

 

Ošetřování betonu po uložení do konstrukce:

betonarske auto.jpg

Cílem ošetřování betonu je zajištění požadovaných parametrů ztvrdlého betonu v konstrukci (pevnost, vodotěsnost, trvanlivost), využitím hydratace cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. Ošetřování a ochrana povrchu betonu musí začít co nejdříve po vytvarování a zhutnění betonu. Vlhké ošetřování zajištuje dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu. Vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, způsobuje vznik smršťovacích trhlin, vznikají deformace, které snižují trvanlivost betonu. Povrch betonu musí být udržován vlhký, nebo se musí zamezit odpařování vody z jeho povrchu.

 Ochrana povrchu se provádí metodami:

 • ponechání betonu v bednění delší dobu, zvláště v horkém počasí

 • mlžením povrchu vodou v krátkých intervalech

 • překrytím povrchu vlhkou geotextilií, nebo folií

 • nástřikem parotěsnou látkou /zamezí odparu vody z povrchu/

Množství odpařené vody z povrchu betonu závisí na povětrnostních podmínkách (teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti větru).

Betony, vystavené působení prostředí se stupněm vlivu X0 nebo XC1, musí být ošetřovány nejméně 12 hod., jestliže doba jejich tuhnutí nepřesáhne 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná, nebo je větší než +5° C. Betony pro prostředí s jinými stupni vlivu se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost jejich povrchové vrstvy nedosáhne 50% stanovené pevnosti v tlaku.Bude-li beton vystaven obrusu, nebo jiným nepříznivým podmínkám, doporučuje se dobu ošetřování prodloužit, dokud se nedosáhne určených vyšších poměrů pevnosti. Teplota vody pro ošetřování může být maximálně o 10° C vyšší, než je teplota povrchu betonu. Při teplotách nižších než +5° C se tvrdnoucí beton nevlhčí!!


pisek.jpg

 

NAVIKA spol. s r. o.

Vltavská 389252 07 Štěchovice okr. Praha-západ

tel., fax.: +420 257 740 647

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web:http://www.navika.cz

Navika - výroba betonu

Stavebniny

logo.png

                               

Stavebniny Navika spol. s r.o. provozuje betonárnu MNB 500 Stasis s hodinovým výkonem 16 m3 čerstvého betonu v sezónním poloautomatickém provozu. Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400). Betony BP 200 - 400a.

Stroje: 3x MIX T815 4m2, 1x MIX T815 7m2

nabízí zákazníkům kompletní sortiment potřebný pro vaši stavbu. Naší snahou je poskytnout maximální služby všem zákazníkům, bez ohledu na jejich velikost.

 

auto navika.png

 

Beton

Beton je stavivo ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, které vznikne ztvrdnutím cementové kaše (cementu a vody). Kromě těchto základních složek může obsahovat přísady a nebo příměsi. Jestliže je maximální velikost zrna kameniva 4 mm nebo menší, používá se pro směs termín cementová malta.

 

beton z auta.jpg

 

Historie

Název beton byl zaveden francouzským inženýrem Belidor(em) v roce 1753 pro směs kameniva a pojiva, která má po vytvrzení trvalou soudržnost. Jako pojivo může být použita cementová kaše - toto pojivo je nejběžnější a výsledný produkt nazýváme cementobetonem nebo zkráceně betonem; jako příklad jiných pojiv lze uvést asfalt, plasty, ale i síru, které poskytují asfaltobetony, plastbetony.


beton.jpg
Co je to beton

Beton je označení staviva, resp. celé skupiny staviv. Toto slovo se stalo nositelem různých významů. Jednomu je samozřejmostí při stavbě jeho domu, pro druhého je strašidlem. Řekne-li Francouz „c’ est béton“, odpovídá to významově našemu „to je na beton“, tedy, že je něco trvanlivé, spolehlivé, odolné. Pro technika je to nepostradatelný nástroj, za jehož pomoci realizuje náš životní prostor.

Beton je tedy stavivo, vznikající ztvrdnutím směsi složek cementu, kameniva (písku, štěrku, drtě) a vody. Jeho vlastnosti jsou ovlivňovány poměrem složek. Zvláštních vlastností betonové směsi se dosahuje přidáváním příměsí a přísad. Tak se ovlivňuje zpracovatelnost betonové směsi, ale i konečné vlastnosti betonů. Mírou zpracovatelnosti je konzistence, kterou lze objektivně hodnotit vlastnosti čerstvého betonu.

betonárna.jpg

Svým zákazníkům nabízíme mimo jiné jak výrobu betonu, tak i dopravu betonu:

st. Dobříš tel: 318 520 668 mobil:  602 217 152

 

                    

více na www.NAVIKA.cz

 

Druhy betonu

Jaké druhy betonu máme? Podle čeho je řadíme?

Druhů je nepočítaně a rovněž tak kritérií, podle kterých je řadíme. Zde jsou ta nejběžnější a nejpoužívanější rozdělení, přičemž jeden beton může být součástí několika kategorií:

podle pevnosti:

podle způsobu výroby:

podle objemové hmotnosti:

podle pevnosti a tvaru zkušebního tělesa:

podle vyztužení:

podle konečného vzhledu:

další druhy betonů s některými speciálními vlastnostmi:

beton auto.jpg

NAVIKA spol. s r. o.

Vltavská 389252 07 Štěchovice okr. Praha-západ

tel., fax.: +420 257 740 647

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web: http://www.navika.cz

 

logo.png