po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Stavebnictví Výroba betonu NAVIKA - vše pro stavbu

NAVIKA - vše pro stavbu

betonárna.jpg
stroj na beton.png
práce s betone,.jpg
betonarske auto.jpg
pisek.jpg

Stavebniny Navika, s. r.o.

 

nabízí svým zákazníkům kompletní sortiment potřebný pro vaši stavbu. Naší snahou je poskytnout maximální služby všem zákazníkům, bez ohledu na jejich velikost.

 

V naší nabídce naleznete:

- písky, štěrky

- betony

- zdicí materiály

- omítkové směsi

- cement, vápno, lepidla

- zateplovaní systémy – vnitřní, vnější (fasádní)

- instalační materiály (izolace a lepenky)

- střešní krytiny a komínové systémy na objednávku

- poradenská činnost, doprava

Kamenivo je anorganický pevný materiál, který tvoří kostru betonové směsi. Skládá se z několika frakcí, které spolu tvoří pevnou matrici a slouží - jako plnivo. Pro kamenivo do betonu platí ČSN EN 12620 (72 1502) Kamenivo do betonu.

 

Skládka kameniva

              

              Plnění provozních zásobníků kameniva

Kamenivo se dělí do následujících skupin:

a) podle velikosti částic:

 

 • drobné kamenivo (písek) – nejčastěji jsou používány frakce 0/2 a 0/4 (frakce udává rozmezí velikosti částic v mm)

 • hrubé kamenivo – nejčastěji frakce 4/8, 8/16, 11/22, 16/ 22

 • široké frakce (např. 0/22, 0/32 jsou označovány jako štěrkopísek nebo štěrkodrť) se při běžné výrobě betonu prakticky nepoužívají, zejména z důvodu náchylnosti k roztřiďování.

b) podle druhu:

 • těžené

 • těžené předrcené

 • drcené

c) podle původu:

 • umělé (nejčastěji lehčené a pórovité kamenivo, např. Liapor, dříve keramzit)

 • přírodní

Národní příloha NA ČSN 12620 rozděluje kamenivo dále podle jeho technických parametrů (nadsítné, podsítné, jemné částice, nasákavost, atd.) do tříd A až C, pro výrobu betonu určeného pro všechny stupně vlivu prostředí podle ČSN EN 206-1 je v zásadě možné používat pouze třídu A. Při běžné výrobě je pro odběratele betonu rozhodující zejména maximální frakce použitého kameniva v závislosti na typu konstrukce a způsobu zpracování (tenkostěnné nebo masivní konstrukce, vyrovnávací potěrové vrstvy, hustota výztuže, způsob vibrace).

 

Příměsi jsou jemnozrnné pevné látky, které ovlivňují vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu. U čerstvého betonu se jedná zejména o konzistenci a zpracovatelnost a u ztvrdlého betonu o pevnost, hutnost, trvanlivost, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí, atd. Jedná se například o mletou strusku, vápenec, kamenné moučky, křemičitý úlet (tzv. mikrosilika) a popílek. Nejvíce je využíván černouhelný nebo hnědouhelný popílek z elektrostatických odlučovačů tepelných elektráren a tepláren. Podmínkou využití popílku je, aby vyhovoval ČSN EN 450-1 a 2 (72 2064): Popílek do betonu. Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody a Část 2: Hodnocení shody.

Popílek je používán zejména z důvodu:

 • úspory cementu

 • zlepšení čerpatelnosti a zpracovatelnosti betonu

 • zpomalení tuhnutí a tvrdnutí betonu, zpomalení vývoje hydratačního tepla (vhodné pro masivní konstrukce)

 • zvýšení odolnosti ztvrdlého betonu proti chemicky agresivnímu prostředí

Obecně není vhodné používat popílek do provzdušněných betonů. Výjimečně jsou používány tzv. expanzní příměsi (někdy též přísady), zabraňující smršťování betonu v průběhu jeho tvrdnutí, při kvalitním ošetřování (udržování betonu ve vlhku) může dojít i k mírné expanzi (rozepnutí) betonu. Obvyklým důvodem použití těchto příměsí je zabránění vzniku smršťovacích trhlin, často při dobetonování různých částí konstrukcí.

Poučení o uložení

Čerstvý beton musí být řádně uložen, zhutněn a následně ošetřen.

Před uložením musí odběratel zkontrolovat uložení a spoje výztuže. Je třeba zamezit odmísení čerstvého betonu v průběhu dopravy a ukládání a proto volit vhodné složení směsi, vhodný tvar násypek, dodržovat max.výšku pádu čerstvého betonu atd. Např. podle ČSN 73 2400 byla max. přípustná výška volného pádu čerstvého betonu 1,5m.

k uložení betonu do vzdálených nebo těžko dostupných míst slouží čerpadla na beton s výložníky o délkách od 20 až do 52 metrů

 

Ošetřování betonu po uložení do konstrukce:

Cílem ošetřování betonu je zajištění požadovaných parametrů ztvrdlého betonu v konstrukci (pevnost, vodotěsnost, trvanlivost), využitím hydratace cementu a nerušené tvorby struktury cementového kamene. Ošetřování a ochrana povrchu betonu musí začít co nejdříve po vytvarování a zhutnění betonu. Vlhké ošetřování zajištuje dostatečnou hydrataci cementu na povrchu betonu. Vysušení povrchu snižuje pevnost betonu, způsobuje vznik smršťovacích trhlin, vznikají deformace, které snižují trvanlivost betonu. Povrch betonu musí být udržován vlhký, nebo se musí zamezit odpařování vody z jeho povrchu.

 Ochrana povrchu se provádí metodami:

 • ponechání betonu v bednění delší dobu, zvláště v horkém počasí

 • mlžením povrchu vodou v krátkých intervalech

 • překrytím povrchu vlhkou geotextilií, nebo folií

 • nástřikem parotěsnou látkou /zamezí odparu vody z povrchu/

Množství odpařené vody z povrchu betonu závisí na povětrnostních podmínkách (teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti větru).

Betony, vystavené působení prostředí se stupněm vlivu X0 nebo XC1, musí být ošetřovány nejméně 12 hod., jestliže doba jejich tuhnutí nepřesáhne 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná, nebo je větší než +5° C. Betony pro prostředí s jinými stupni vlivu se musí ošetřovat tak dlouho, dokud pevnost jejich povrchové vrstvy nedosáhne 50% stanovené pevnosti v tlaku.Bude-li beton vystaven obrusu, nebo jiným nepříznivým podmínkám, doporučuje se dobu ošetřování prodloužit, dokud se nedosáhne určených vyšších poměrů pevnosti. Teplota vody pro ošetřování může být maximálně o 10° C vyšší, než je teplota povrchu betonu. Při teplotách nižších než +5° C se tvrdnoucí beton nevlhčí!!


 

NAVIKA spol. s r. o.

Vltavská 389252 07 Štěchovice okr. Praha-západ

tel., fax.: +420 257 740 647

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web:http://www.navika.cz