po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Stavebnictví Výroba betonu Výroba a druhy betonu

Výroba a druhy betonu

bez názvu.png
autonakladac.png

Stavebniny Navika spol. s r.o. nabízí zákazníkům kompletní sortiment potřebný pro vaši stavbu. Naší snahou je poskytnout maximální služby všem zákazníkům, bez ohledu na jejich velikost.

 

 

Beton je stavební hmota vyráběná zpravidla ze štěrku, písku, cementu a případně dalších přísad. Je možno jej vyrábět průmyslově v betonárnách, ale i podomácku, přímo na staveništi, při různých stavebních úpravách domů i bytů apod.  Zdárný průběh betonáže v zimním období je komplikován zejména z následujících důvodů:


 

 

 • při teplotách nižších než + 5o C se výrazně zpomaluje hydratace cementu a při teplotách pod 0o C se prakticky zastavuje. Tím se výrazně zpomaluje vývoj pevnosti betonu

 • při přechodu vody do tuhého skupenství se její objem zvětšuje o 9 %. Při jejím zmrznutí v pórové struktuře betonu, který ještě nemá dostatečnou pevnost dojde k nevratnému zhoršení jeho mechanických vlastností, případně naprostému znehodnocení. Jako minimální pevnost betonu, který je schopen odolat jednorázovému zmrznutí je uváděna hodnota 5 MPa

 • při tvrdnutí betonu je uvolňováno hydratační teplo a pokud je povrch konstrukce ochlazován chladným vzduchem dochází ke vzniku trhlin

Z těchto důvodů je nutné při zimní betonáži dodržovat zásady, které jsou v následujícím textu uvedeny. Podle ČSN EN 206-1 nesmí být teplota čerstvého betonu v době dodávání nižší než + 5oC. Tento požadavek je na betonárnách s celoročním provozem dodržován s dostatečnou rezervou. Jako další opatření z hlediska složení betonu uvádíme zejména:

 

 • použití betonů vyrobených z cementu s vysokou počáteční pevností (zejména třídy CEM I 42,5 R případně portlandského směsného cementu třídy 42,5 R) bez příměsi (popílku).

 • použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 (B20), ale raději C20/25 (B25) až C25/30 (B30).

 • použití betonů s obsahem superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí

 

Uvedená opatření přispějí k tomu, aby beton dosáhl co nejdříve takové pevnosti, aby jej nebylo nutno chránit před mrazem. Výběr vhodného betonu je možno konzultovat s dispečerem betonárny nebo technologem.

 

NAVIKA spol. s r. o.

Vltavská 389252 07 Štěchovice okr. Praha-západ

tel., fax.: +420 257 740 647

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. web:http://www.navika.cz

 

Další opatření se týkají ukládání a ošetřování betonu a vycházejí z platné ČSN EN 13670:

 • prováděcí specifikace má určovat teploty prostředí, při kterých se musí plánovat opatření na ochranu betonu proti škodlivým účinkům

 • v bednění nemá být led a sníh, v době betonování má být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0°C. Betonování na zmrzlém podkladu nemá být dovoleno, pokud nenásledují speciální pracovní postupy.

 • dokud nemá beton dostatečnou pevnost, aby odolával účinkům mrazu, musí mít zemina, skála, bednění nebo části konstrukce na styku s ukládaným betonem teplotu, která nezpůsobí zmrazování betonu

 • pokud je okolní teplota nízká nebo předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí bude nízká v době ukládání betonu nebo v období jeho ošetřování, musí se připravit předběžná opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem

 • v raném stáří se beton musí ošetřovat a chránit před zmrznutím, teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu nedosáhne minimálně 5 MPa

 

Z uvedených bodů vyplývá nutnost alespoň minimální ochrany betonu po jeho uložení na stavbě: zakrytí a izolování konstrukce z důvodu zabránění úniku hydratačního tepla, ochrany před deštěm a sněhem a zajištění stejnoměrného vychládání (tj. tenčí části izolovat více). Nelze také obecně doporučit tzv. „nemrznoucí“ přísady, které zabraňují případnému zmrznutí vody v betonu, ale neurychlují tvrdnutí a neřeší tedy mnohdy zásadní požadavek odběratelů betonu: možnost pokračování stavby i v záporných teplotách.

Firma provozuje betonárnu MNB 500 Stasis s hodinovým výkonem 16 m3 čerstvého betonu v sezónním poloautomatickém provozu. Vyrábí betony typu C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400). Betony BP 200 - 400.

Stroje: 3x MIX T815 4m2, 1x MIX T815 7m2

Kontakt