po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Zajímavosti

OSČ - účetnictví

Obchodní služby Česko, s.r.o.

působí na českém trhu od roku 2011 a jsme partnerem pro malé a střední firmy

 

Jsme partnerem pro každého, který zjistil, že jeho aktivitu kterou dělá a musí začít vykonávat procesně řízená společnost s dostatečným personálním a logistickým zázemím.

 

Číst dál...

OSČ - balení a přeprava zboží

Obchodní služby Česko, s.r.o. se mimo jiné též zabývá službami spojené nejen logikou přepravy zboží, ale i jeho balením a úpravou.

Balení a úprava zboží

Balení a úprava zboží je významnou součástí logistických služeb. Jsme schopni upravit jakýkoliv druh zboží od jednoduchého polepování až po složité manipulace. Také navrhujeme vhodné postupy a technologie, díky nimž můžeme upravovat velké objemy s vysokou rychlostí ve spolupráci se specializovaným dodavatelem takovýchto služeb. Zajišťujeme také etiketování dovozového zboží dle platných předpisů.

 

Číst dál...

OSČ - povinnosti BOZP

Obchodní služby Česko, s r. o. je česká firma působící na českém trhu hlavně v oblasti distribuce potravin a zásobování.

 Zajištění přípravy na získání certifikátu HACCP

Co je to HACCP? A jak rozsáhlá příručka musí být?

Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech těchto kontrol. Systém vychází ze zásad správné výrobní praxe a požadavků hygienických předpisů. Jedná se o přístup preventivní, který vede k včasné identifikaci nebezpečí a tím k předcházení poškození zdraví spotřebitele. Slouží provozovateli k vytipování slabých míst tj. kritických bodů, jejich ošetření kontrolovatelným přístupem tak, aby byla riziková místa odstraněna a zajištěna bezpečnost pokrmu.

 

Číst dál...

OSČ - likvidace firmy

Obchodní služby Česko, s.r.o.

působí na českém trhu od roku 2011 a jsme partnerem pro malé a střední firmy

jednn 

Jsme partnerem pro každého, který zjistil, že jeho aktivitu kterou dělá a musí začít vykonávat procesně řízená společnost s dostatečným organizačním zázemím.

 

Číst dál...

OSČ - revitalizace

RESTRUKTUALIZACE A REVITALIZACE

 

Než Vám přiblížíme samotný průběh restrukturalizace, vydefinujme se nejprve základní význam slova. Někteří podnikatelé, manažeři či akcionáři mají totiž zmatky ve významovém chápání tohoto pojmu. Co tedy znamená restrukturalizace podniku.

 

Pojem restrukturalizace či slovní spojení restrukturalizace firmy je proces přeměny společnosti, který můžeme dle velikosti změn a síly zásahů rozdělit do tří skupin. Mírná forma restrukturalizace se realizuje ve fázi růstu firmy. Hovoříme o tzv. strategii prosperity. Zásadnější úpravy chodu podniku se dějí ve fázi stagnace podniku, v takové chvíli hovoříme o revitalizaci podniku. V daném případě hovoříme o tzv. strategii revitalizace. Pokud je firma ve fázi výrazného poklesu výkonnosti, pak je zapotřebí tzv. restrukturalizace formou resuscitace.

 

Číst dál...