po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Zajímavosti OSČ - přeprava zboží

OSČ - přeprava zboží

Obchodní služby Česko, s.r.o. se mimo jiné též zabývá službami spojené nejen logikou přepravy zboží, ale i jeho balením a úpravou.

 

Balení a úprava zboží

 

Balení a úprava zboží je významnou součástí logistických služeb. Jsme schopni upravit jakýkoliv druh zboží od jednoduchého polepování až po složité manipulace. Také navrhujeme vhodné postupy a technologie, díky nimž můžeme upravovat velké objemy s vysokou rychlostí ve spolupráci se specializovaným dodavatelem takovýchto služeb. Zajišťujeme také etiketování dovozového zboží dle platných předpisů.

 

Proč si vybrat právě nás:

 

Na našich pracovištích máme velmi přísné hygienické normy vhodné i pro služby v oboru potravinářství. Zajišťujeme také potřebné doplňkové služby týkající se etiket a grafického designu. Sami realizujeme i individuální grafická a designová řešení.

 

 

 

Skladování:

 

Důležitou součástí našich logistických služeb je skladování. Tyto prostory na území hlavního města Prahy nejenže splňují nejpřísnější kritéria pro skladové hospodářství, ale jsou vybaveny nejmodernější skladovací technikou.

 

Proč si vybrat právě nás:

Příjem, kontrola, pohyb zboží, identifikace, skladování, evidence, atd. jsou řízeny vyspělým WMS systémem, který umožňuje pravidelné reporty, inventury a ve spolupráci s naším IT specialistou také řadu dalších evidenčních i řidících funkcí.

 

Internet

 

Tvorba presentací

 

V současnosti jsme navrhli, nebo spravujeme řadu presentací firem na internetu. Za tímto účelem spolupracujeme jak s několika grafickými studii, tak i s programátory na platformě joomla, případně na platformě flox na které je i tato presentace.

 

Při užívání námi spravovaných redakčních systémů, tedy systémů, kde si novinky a aktuality spravujete sami a na nás je potom celkový vzhled a architektura webu, případně programování doplňků jako jsou např.: platební brány, nebo eshopy, je naším cílem jednoduchost ovládání ale zároveň možnost doprogramování čehokoliv a tedy zachování bohaté funkčnosti.

 

Vyzkoušejte a uvidíte. Podrobnosti Vám zašleme po vyplnění našeho odpovdního formuláře

Námi provozované stránky běží na spolehlivé cloud infrastruktuře, která dokáže zvládnout jednorázový nápor i dlouhodobou vysokou návštěvnost.

Vaše stránky budou mít automaticky mobilní a tabletovou verzi, přizpůsobenou pro dotykové ovládání. K dispozici jsou také aplikace pro iPhone a iPad.

 

Zákaznická podpora

 

Vše co Vás zajímá, můžete konzultovat s námi, v případě složitějších požadavků a potřeby přímé interakce s programátorem Vás propojíme přímo s naším smluvním partnerem.

Optimalizace pro vyhledávače a internetová reklama a email marketing

 

Poradíme Vám s optimalizací textů pro vyhledaveča, SEO, reklamou na Google, Google analytics, případně pokud, bude lépe abyste komunikovali přímo s odborníkem vyhledáme Vám jej u našeho smluvního partnera a propojíme Vás na přímo s ním. Samozřejmostí je i poradenství v oblasti reklamy na internetu, přímého email marketingu.

Správa firmy od pojem správa společnosti lze zahrnout velmi mnoho – péče o finance, zaměstnance, personální oddělení apod. Ač to tak nevypadá koncept správy společnosti se začal vyvíjet až v 90. letech 20. století, snad i proto, že se jedná orelativně mladý obor chybí přesný a systematický výklad této problematiky. Správa různých společností se liší a stejně tak se liší správa společností v různých zemích. Lze to přirovnat k jazyku, který má každá země jiný a specifický.

 

Obor správy společnosti, jak již bylo řečeno, se začal rozvíjet v 90. letech a začal být hlavním předmětem studií a výzkumů podnikové sféry. Pro tuto tématiku existuje několik používaných termínů: corporate governance, správa korporací, či správa obchodních společností. Existuje také mnoho definic vymezujících správu společnosti, jedno z nich je definice OECD z roku 1999: „ Správa společnosti zahrnuje soubor vztahů mezi správními orgány a managementem a dalšími zájmovými skupinami. Méně košatější definice A. Cadburyho z roku 1992 říká: „ Je to systém správy a kontroly.“ Nejvíce používanou definicí je však tato: „Správa společnosti je systém, jakým vlastníci uplatňují svá vlastnická práva a kontrolu vůči řídící oblasti společnosti; zároveň zahrnuje procesy, struktury a vztahy, s pomocí kterých správní orgány dohlíží na činnost svých exekutivních pracovníků“.

 

Vymezení hranic oboru správy společnosti není jednoznačné, avšak pokud bychom chtěli vymezit její předmět, úkolem správy společnosti je:

 

 • Ochrana práv akcionářů

 • Společenská odpovědnost podniku

 • Měření výkonnosti společnosti

 • Porovnání modelů správy společnosti v různých zemích

 • Úloha a odpovědnost správních orgánů a vrcholného managementu

   

  Jak již vyplývá výše zmíněného správa společnosti je interdisciplinární sféru, který čerpá z vědních oborů – ekonomie, právo, teorie organizace, psychologie, sociologie a etika. Z ekonomie správa společnosti čerpá neoklasické teorie firmy a přístupy institucionální ekonomie, z práva čerpá vlastnická práva, smluvní vztahy, úlohu trhu a státu, v teorii organizaci jsou důležité struktury správních orgánů a formy integrace firem, konkrétněji fůze, z hlediska psychologie jsou důležité smluvní vztahy, z hlediska sociologie zainteresované strany a etika dává správě společnosti etické normy a kodexy v podnikání.

  Rozšířit toto téma o následující články

 • Výhody komanditní společnosti

 • Jak založit obecně prospěšnou společnost

 • Jak založit nadaci nebo nadační fond

 • Členská schůze a její pravomoci

 • Minimální vyměřovací základ

  Máte firmu a nemáte čas ji řídit? Zatěžuje vás administrativa?

  V této sekci vám nabízíme širokou škálu provozních služeb. Záleží jen na vás, zda-li máte zájem o kompletní správu nebo jen o některou z činností:

   

  Založení firmy

  Zařídíme založení firmy podle Vašich požadavků. Poradíme Vám s výběrem vhodné obchodní společnosti pro Vaše podnikání a vyřídíme celý proces založení nové společnosti. Budete mít společnost, která skladbou svých živností, dozorčích orgánů a zněním společenské smlouvy plně odpovídá Vašim představám.

  Vedení provozu firmy, tedy především tyto činnosti. Kancelářský servis, vyřizování administrativy. Vedení účetnictví, Právní služby, Zastupování před úřady – např. živnostenský úřad, obchodní rejstřík apod., Organizace valných hromad, Zajištění sídla firmy, Správa majetku, Personální agenda, Kompletní pojištění

  Máte-li zájem o kteroukoliv službu z této oblasti obraťte se na nás.

  Více na:

  http://www.obchodnisluzbycesko.cz/

 

Založení firmy

 

Chcete začít podnikat?

 

Podnikáte jako fyzická osoba a už nechcete dál ručit veškerým svým osobním majetkem?

Nebo jen potřebujete novou firmu?

 

Dnes už není založení nové firmy časově ani finančně tak náročné jako ještě před několika lety. O to víc je kladen důraz na preciznost a sofistikovanost. My zajistíme pro vás vše potřebné, od prvního kontaktu s námi můžete mít svou vlastní firmu už za několik dnů.

 

Poradíme Vám jakou právní formu by měla nová firma mít, prolustrujeme vámi zvolený název firmy, zda-li není obsazen, a zařídíme veškeré písemnosti. Pomůžeme vám vybrat vhodný předmět podnikání, navrhneme správnou výši základního kapitálu a způsob jeho splacení. Obstaráme notáře, navštívíme živnostenský i finanční úřad, obchodní rejstřík nevyjímaje.

 

Budete-li chtít, můžeme zařídit i sídlo nové firmy. A pokud máte potíže s personálním obsazením nové firmy (obvykle u akciových společností), zprostředkujeme kontakt na loajální a odborně zdatné osoby.

Prostě komplexní služba.

 

Pokud máte zájem o založení nové firmy, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktů nebo příslušného formuláře.

 

Začínající podnikatel musí při zakládání firmy vyřídit mnoho dokumentů. U zakládání s.r.o. je jich minimálně jednadvacet, což obnáší zhruba 14 návštěv úřadů. Stále více lidí raději šetří čas a svou firmu nechává založit na klíč.

 

Podle průzkumu zpracovaného firmou Společnosti Online si každý 14. podnikatel loni nechal své podnikání založit specializovanou firmou. Dle údajů Hospodářské komory ČR se podnikání týká 200 zákonů a 300 podzákonných právních předpisů. V rámci založení firmy je potřeba vyplnit v požadovaných dokumentech více než 600 údajů. Stačí přitom udělat jedinou chybu ve vyplňování a úředník je pak nucen dokument vrátit zpět jako nevyhovující a termín pro zapsání společnosti se výrazně prodlužuje. Málokterý začínající podnikatel zvládne založit firmu bez odborné pomoci, uvádí Petr Mála, ředitel Společnosti Online.

 

Začínajícího podnikatele čeká na úvod zatěžkávací zkouška v podobě maratonu po úřadech.

 

Které je tedy nutné při zakládání firmy navštívit?

 

 • živnostenský úřad

 • katastrální úřad

 • finanční úřad

 • obchodní rejstřík

 • rejstřík trestů

 • notář

 • zdravotní pojišťovna

 • Česká správa sociálního zabezpečení

 • banka

  Pokud se jedná například o založení formy s.r.o. s jedním jednatelem a jednou koncesí, je nutné vyřídit některé listiny a žádosti:

  Společenská smlouva / zakladatelská listina

  Žádost o výpis z živnostenského rejstříku, který s sebou přináší povinnosti předložit:

 • formulář ohlášení živnosti

 • originál společenské smlouvy / zakladatelské listiny

 • doklad o zaplacení správního poplatku

 • čestné prohlášení odpovědného zástupce

 • doklady o odborné způsobilosti

 • doklady potvrzující praxi v oboru

 • výpis z katastru nemovitostí / listina vlastnictví

 • souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti

 • výpis z obchodního rejstříku společnosti

 • Návrh na zápis do Obchodního rejstříku, k němuž se dokládá:

 • návrh na zápis do OR

 • prohlášení správce vkladů

 • souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti

 • společenská smlouva / zakladatelská listina

 • doklad z banky o založení bankovního účtu a vložení vkladů, potvrzení o složení vkladů

 • výpis z živnostenského rejstříku

 • výpis z rejstříku trestů

 • čestné prohlášení jednatelů, že jsou plně způsobilí k právním úkonům, že splňují provozování živnosti, že splňují podmínky podle paragrafu 38I OZ

 • souhlas vlastníka s umístěním sídla společnosti

 • podpisový vzor jednatele 

 •  

 

 

 

 • Ohlašovací povinnost musí podnikatel respektovat vůči těmto institucím:

 • správce daně

 • zdravotní pojišťovna

 • správa sociálního a zdravotního zabezpečení

  Finanční úřad je nutné navštívit dokumenty:

 • přihláška k registraci právnické osoby na FÚ

 • výpis z obchodního rejstříku

 • potvrzení od banky o založení podnikatelského účtu

  Díky tomu, že podnikatelé si často svého času velmi cení, společnosti specializující se na zakládání firem tak poslední dobou registrují až 50% nárůst poptávky. Více informací v souvislosti se zakládáním firmy naleznete v sekci Start podnikatele.

 

 

 

Všechny tyto služby Vám spolehlivě zajistí společnost:

Obchodní služby česko, spol. s r.o.

Kloboučnická 1435/24
140 00 Praha 4

Více na:

http://www.obchodnisluzbycesko.cz/