po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home zakládání Pragis - divize Pozemních a Podzemních staveb

Pragis - divize Pozemních a Podzemních staveb

projekty.jpg
zelezob.nadrz.jpg
mon. hala.png
hala.jpg
organizace projektu.jpg
stavba.jpg
pracovník.png
pragis.png

Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

1.) provádění železobetonových monolitických skeletů

2.) opravy a rekonstrukce betonových a železobetonových konstrukcí

3.) třídění pozemních prací

 

VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLITICKÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ

SLOUŽÍCÍCH JAKO SKELETY

 

PRAGIS, a.s.. je stavební firma. Stavební část produkce představuje výstavbu několika set nádrží v železobetonovém provedení během jednoho roku. Rozsahem činnosti a specializací patří firma k jedněm z nejvýznamnějších podnikatelských subjektů ve svém oboru. Na základě zahraničních zkušeností a přenesením praxe z koncernového uspořádání  na podmínky České republiky, jerealizována inovace technologického postupu zaměřeného na výstavbu skeletu nádrží.

Popis technologie

Kruhové monolitické železobetonové jímky a nádrže jsou stavěny přímo na místě pomocí variabilního kovového bednění. Nádrže představují železobetonový monolit. Podle údajů projektu zajišťuje firma v souladu s platnými normami pro každou nádrž (základová deska, stěna a popř. zastropení) prováděcí dokumentaci (řez a půdorys nádrže), statický propočet, armovací plán a ručí za správnost jejich vyhotovení.

 

KOMPONENTY

Prvky vkládané do stavby

- vodonepropustný beton, armovací sítě, armovací žebírková ocel, distanční prvky

- pryžová pásová těsnící izolace

- vnitřní ochranná folie

- vnější zateplení extrudovaným polystyrenem

 

Kovového kruhového bednění – podnikové typové technické označení

Typ průměr železobet. staveb

Typ 3 2,5 – 3,5 m

Typ 3,5 3,0 – 4,5 m

Typ 7 4,5 – 10,0 m

Typ 12 6,0 – 24,0 m

Typ 24 15,0 – 50,0 m

Rozměr bednících tabulí 100 x 80 cm

Hmotnost bednící tabule 40 kg

Betonové konstrukce

Betonové konstrukce pro montované haly

Společnost Pragis, a.s. realizuje zakázky železobetonového skeletu, včetně střešního a stěnového  opláštění pro různé druhy hal, skladů i administrativních budov. Disponuje s odborný týmem lidí s dlouholetou praxí, který  navrhujou,  vyrobí a smontují podle požadavků zákazníka vysoce stabilní železobetonovou konstrukci z betonových prefabrikátů. Pragis, a.s. je schopna provést také realizaci opláštění a výplní otvorů včetně stavební připravenosti pro tyto části stavby.

Železobetonová konstrukce

  • vhodná pro stavbu velkých hal a budov, které vyžadují vysokou nosnost a životnost

  • vysoká pevnost v tlaku

  • vysoká požární odolnost

  • jednolodní i vícelodní haly


Využití

Betonovéa skelety jsou vhodné pro všechny typy montovaných hal a robustnějších konstrukcí 1 000 m2 s širokým využitím. Na přání zákazníka stavíme železobetonové průmyslové haly, prodejním skladové a výrobní haly i administrativní budovy.

 

Organizace projektu

 

Na přání zákazníka je schopna společnost Pragis, a.s. zajistit stavbu pro železobetonovou konstrukci, která je provedena  na základě dodaného projektu statiky ke stavebnímu povolení, která je součástí dokumentace ke stavebnímu řízení. Dále realizujeme výrobu, dopravu stavebního materiálu a kompletní montáž haly s dohledem kvalifikovaného stavbyvedoucího.

 Povrchová úprava betonových konstrukcí

Povrchem je standardní betonový povrch (viz. technické a uživatelské podmínky pro dodávky železobetonových skeletových dílců). Prefabrikáty jsou vyráběny dle předmětových norem podnikových vycházejících z ČSN EN ISO 9001 a budou posuzovány dle technických a uživatelských podmínek pro dodávky železobetonových skeletových dílců. Prefabrikáty jsou vyráběny z betonu třídy C30/37 respektive C40/50 dle statického návrhu. Nosná i třmínková výztuž je vyráběna z oceli R 10 5005, minimální krytí výztuže je 25 mm.

 

Železobetonové prefabrikáty jsou vyrobeny z čistě přírodních materiálů, v ojedinělých případech může dojít ke kolísání barevných odstínů na povrchu konstrukce, které však není na závadu a v žádném případě nesnižuje užitné vlastnosti prefabrikátu a haly jako celku.

 

Betonáž stěny se provádí v taktech dle dané výšky.

Pro snadné odbedňování se na obě vnitřní strany bednění nanáší nástřikem odbedňovací olej. Při odbedňování stěny nádrže je nejprve demontováno vnitřní bednění, následně pak vnější. Další pracovní spáry ve stěně jsou zabezpečeny obdobně jako v místě styku základové desky a stěny.

 

Nasazení pracovních sil a pracnost

 

Dle velikosti nádrže je nasazeno 5 – 6, popř. více pracovníků, včetně obsluhy jeřábu. Pověřený pracovník , zpravidla stavbyvedoucí nebo mistr v průběhu stavby odpovídá za dodržení technologického postupu zejména za dodržení předepsaného krytí a překrytí výztuže a zajišťuje odběr vzorků dopravené betonové směsi k vyhodnocení autorizované zkušebně.

 

 

Všechny tyto činnosti realizuje Pragis, a.s.

více na www.pragis.cz