po02082021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home zakládání Pragis - divize inženýrské stavby

Pragis - divize inženýrské stavby

prodej pozemku.jpg
stroj na zeminu.jpg
pripojka.jpg
pripojka domu.jpg
pripojka.png
delnici voda.jpg
prace projetku.jpg
rozpočet.jpg

Od 1.1.2015 došlo k změně v organizační struktuře spol. PRAGIS a.s. a ke sloučení dvou divizí - Vodohospodářské stavby a Inženýrské stavby do jedné divize Vodohospodářskéstavby. Rozsah činností zůstává zachován. Níže uvedené kontakty, shodné pro obě divize, zůstávají v platnosti.

 Inženýrské sítě

Inženýrské sítě jsou důležité proto, že k vašemu rodinnému domu dodávají energie, potřebné k jeho správnému fungování. Proto je lepší se neřídit jen cenou nebo lokalitou pozemku, ale i tím, jak jsou zde dostupné energie.

                               

Pozemek bez sítí by se mohl prodražit

Zdánlivě výhodný pozemek se vám může pěkně prodražit. Pozemku, který je za málo peněz, většinou něco důležitého chybí a vy na to pak můžete doplácet. U chybějících inženýrských sítí byste si museli zaplatit třeba novou vodovodní přípojku nebo vybudovat žumpu, ne-li rovnou čistírnu odpadních vod.

Na co si dát pozor

Při výběru pozemku je pro to lepší si zkontrolovat, zda je na něm dobrá dostupnost plynu a elektřiny, telefonní, vodovodní a kanalizační přípojka. V tomto případě je lepší rovnou koupit rodinný dům s u developerské společnosti, která v dané lokalitě plánuje větší zástavbu. Ta má většinou již všechny záležitosti týkající se inženýrských sítí vyřešené. Dávejte si tedy velký pozor na koupě pozemků bez zajištění inženýrských sítí, nebo dokonce bez přístupové cesty, jejich prodej je vždy na samé hranicipodvodu a ekomické stavbydomů jsou následně o dost dražší ne-li úplně nemožné.

Zavedení inženýrských sítí

Pokud budete chtít sami zavést na svůj pozemek některé z inženýrských sítí, musíte samozřejmě navštívit příslušný stavební úřad. Zde předložíte žádost, vypracovaný projekt a smlouvu o připojení k distribuční síti. Smlouvu získáte na základě žádosti o připojení, kterou jste předložili distributorovi. Projekt si můžete nechat vypracovat buď od pracovníků distribuční sítě, nebo jiných v tomto oboru, kvalifikovaných osob. Poté čekáte na udělení stavebního povolení. Úřadu začne běžet zákonem daná třicetidenní lhůta, do které byste od něj měli dostat vyrozumění. Zároveň je vaší povinností dbát na to, abyste zavádění nových sítí zákrokem nepoškodily ty, které již na pozemku jsou. V případě jejich poškození či jakékoli změny, je musíte dát co nejrychleji do pořádku. Neopatrnost by vás mohla přijít na spousty peněz.

Všechny tyto činnosti zajišťuje společnost Pragis, a.s. více na

www.pragis.cz

Ceny přípojek

Zavádění kompletně všech inženýrských sítí vás může vyjít skoro stejně draho jako samotná stavba nového rodinného domu.  V případě zapojení elektřiny máte výhodu, pokud váš dům nevyžaduje délku připojení víc než 50 metrů. Zřizování přípojky tak hradí distribuční síť. Jinak se cena může vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Záleží na tom, jak daleko je třeba přípojku zavést. I v případě zavádění plynové přípojky, se cena odvíjí od vzdálenosti.

Cena za její zřízení se může pohybovat mezi 15 - 20 tisíci korunami.  Po zavedení plynové přípojky je nutná její revize. Cena telefonní přípojky se může rovněž vyšplhat až na několik desítek tisíc. Pokud si zvolíte tu klasickou, budete muset počítat se zemními pracemi. Máte-li štěstí na lokalitu, která je již vybavena telefonní sítí, stačí zažádat poskytovatele telekomunikačních služeb o připojení. Dobrým tipem může být pořízení satelitního telefonu, který vás vyjde o mnoho levněji a nemusíte se starat o žádné zemní práce. Cena výstavby kanalizace se může vyšplhat až na 100 tisíc. Záleží na vybraném typu. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitele divize

Vodohospodářské stavby

www. pragis. cz

 

 

 

Inženýrská činnost ve výstavbě, známá též jako „inženýring“, byla do okamžiku účinnosti novely živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. uvedena v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu pod názvem „Inženýrská činnost v investiční výstavbě“. Po přijetí zmíněné novely, resp. jejím provedení nařízením vlády č. 278/2008 Sb., je nyní zařazena v příloze č. 4 pod názvem „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“. Jedná se o tzv. živnost volnou, tedy živnost nevyžadující zvláštní odbornou ani jinou způsobilost. Dle živnostenského zákona výkon této živnosti zahrnuje: „Poradenské služby technického charakteru ve specifikované oblasti činnosti, zejména ve stavebnictví a architektuře (…). Poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v jejich užívání, činností a technologií na životní prostředí, to znamená zpracování posudku dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí. Posuzování zahrnuje zejména zjištění, popis a hodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů stavby, činnosti nebo technologie na klimatické poměry, ovzduší, povrchové a podzemní vody, půdu, horninové prostředí, způsob využívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystémů, obyvatelstvo, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, životní prostředí v obcích a městech, porovnání navržených variant řešení a výběr nejvhodnější varianty, navržení opatření a podmínek, které vyloučí nebo sníží předpokládané nepříznivé vlivy, popřípadě zvýší pozitivní vlivy stavby, činnosti nebo technologie, hodnocení důsledků případného neprovedení stavby, činnosti nebo technologie. (…)“ Text přílohy výslovně stanoví, že „Obsahem činnosti není vlastní realizace technických činností, projektování staveb, ani jejich provádění, technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany (…)“

 

 INŽENÝRING

 

 zastupování klienta ve správních a stavebních záležitostech

 • předběžná jednání k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami

 • získání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí

 • projednání návrhu na vydání územního rozhodnutí

 • získání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení

 • projednání návrhu na vydání stavebního povolení

 • spolupráce s klientem při výběru dodavatele

 • účast při kolaudačním řízení stavby

ROZPOČTY

úvodní cenová rozvaha stavby

 • propočet v úrovni studie

 • propočet v úrovni projektu pro územní rozhodnutí;

 • propočet v úrovni projektu pro stavební povolení

 • detailní položkový rozpočet dle projektu pro provedení stavby

 

 

 

  Veškeré práce týkající se podzemních staveb Vám profesionálně zajistí firma:

 PRAGIS a.s. - Divize  VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

 Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Tato webová adresa: www.pragis.cz