so31072021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home zakládání Pragis - divize Stavební specifikace

Pragis - divize Stavební specifikace

zamečnické.jpg
zamecnicka prace.jpg
kovova okna.jpg
ocelové dveře.jpg
dvere.jpg
Křídla dveří na zárubně.jpg
ocelová vrata.jpg
Posuvná vrata vlysová.jpg
Nepohyblivá lešení.png
Typová trubková lešení.png
Nepohyblivé stavebnicové lešení.jpg
lesení.jpg

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

Patří zde stavební doplňkové konstrukce – okna, dveře, vrata, výlohy, stěny, zábradlí, zárubně, stavební kování, výtahové ohrazení.

Materiál: profily válcované za tepla, tenkostěnné uzavřené a otevřené profily, konstrukční a bezešvé trubky a plech. Stále více se uplatňuje hliník a jeho slitiny.

 

 

Všechny tyto činnosti zajišťuje společnost Pragis, a.s. více na

www.pragis.cz

 

Kovová okna, dveře a vrata

Kovová okna

Kovová okna se používají k osvětlování a větrání místností. Na rozdíl od dřevěných však má jejich použití různá specifika a to vzhledem k odlišným tepelně izolačním vlastnostem, celkovému vzhledu a trvanlivosti

 

 

Rozdělení:

- podle konstrukce – jednoduchá (použití – nevytápěné objekty, skladiště)

- zdvojená (použití – v občanských a průmyslových objektech)

- dvojitě zasklená

-podle materiálu – ocelová, z hliníkových slitin, kombinované

 

Ocelové dveře


Ocelové dveře se uplatňují zejména v průmyslových, občanských a zemědělských budovách, ve skladovacích objektech 

Rozdělení

Podle způsobu otevírání křídel:

– otočná - posuvná - vyklápěcí - speciální


V různých provedeních např. otočné dveře jednostranně oplechované, otočné dveře vlysové, otočné dveře vlysové, otočné vlysové dveře se zasklením, otočné ocelové dveře oboustranně hladké,..

 

Podle konstrukce křídel:

– vlysové - jednostranně oplechované - oboustranně hladké - zasklené

Křídla dveří na zárubně se zavěšují pomocí závěsů. Zhotovují se z průřezů válcovaných za tepla, tenkostěnných uzavřených a otevřených průřezů a průřezů z ocelového plechu. Některé části z hliníkových slitin nebo jiných materiálů. Výplně z ocelového drátového plechu nebo skla.

Ocelová vrata

Ocelová vrata uzavírají komunikační prostory v objektech průmyslových, dopravních, zemědělských a ve vedlejších budovách staveb občanských (např. kotelny, skladiště, objekty služeb).

 

 

Rozdělení

- podle způsobu otevírání křídel – otočná,-  posuvná, - skládací, - zvedací,- speciální, - podle konstrukce křídel – vlysová,- jednostranně oplechovaná

Podle účelu se vyrábějí v různých provedeních, např. otočná vlysová vrata, dvoukřídlová vlysová vrata posuvná, skládací vrata dvou až čtyř křídlová.

Posuvná vrata vlysová

1-lemovací úhelník otvoru pro vrata, 2-doraz

3-obvodový vlys křídla, 4-střední vlys

5-výplňový plech, 6-střední příraznice

7-krajní příraznice, 8-rukojeť

9-hákový zámek, 10-kotevní deska

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitele divize

Stavební specifikace

www. pragis. cz

Nepohyblivá lešení

Lešení jsou dočasné stavební konstrukce určené pro práce ve výškách vně i uvnitř stavby. Protože jde o konstrukci dočasnou, musí být co nejjednodušší, aby ji bylo možno rychle postavit. Za lešení tedy považujeme každou konstrukci sestavenou z lešeňových prvků nebo dílců. Musí však mít přitom dostatečnou únosnost a musí být bezpečná.

 Typová trubková lešení

Typová trubková lešení se obvykle uplatňují ve dvou variantách, a to buď jako pomocná trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 000 mm, nebo jako lehká trubková lešení s šířkou pracovní podlahy 1 500 mm.

 

Základní prvky trubkového lešení

 • podkladní prahy pro osazení nánožek z prken, fošen, popř. z dřevěného roštu

 • nánožky, tzv. patky, pro osazení trubkových sloupků

 • upínací spojky pro křížové spojení dvou navzájem kolmých trubek

 • pracovní podlahy z podlahových dílců nebo prken

 • nastavovací spojky určené pro osové nastavení dvou trubek

 • svislé trubkové sloupky tvořící podpěry

 • vodorovné trubky tvořící vodorovné vyztužení

 • kotvení, popř. vzepření

 • pomocné části (zábradlí, výstupní žebříky, záklopky, ochranná bednění, stříšky)

 

Nepohyblivé stavebnicové lešení

Jedná se o typové lešení, které se skládá z typových konstrukčních prvků spojovaných bez jakýchkoli montážních pomůcek. Základní rozměr jednoho pole je 3 m v podélném směru a 1,2 m v příčném směru.

 

Základní konstrukční prvky lešení

 • Patky lešení jsou určeny pro osazení svislých prodlužovacích sloupků lešení

 • Svislé prodlužovací sloupky se vyrábějí v délkách 3 m a 2 m a na koncích jsou opatřeny bajonetovým uzávěrem pro rychlé vzájemné spojení jednotlivých sloupků. Na všech sloupcích jsou ve vzdálenosti 50 cm navařeny závěsné třmeny pro zavěšení vodorovných příčníků, podélníků, zábradlí a zavětrovacích prvků.

 

 

Příčníky jsou zhotoveny jako příhradové dvoutrubkové nosníky v délce 1,20 m ze svařovaných trubek o průměru 28 mm. Na obou koncích příčníku jsou na trubky přivařeny záchytky (celkem čtyři) pro uchycení do závěsných třmenů na sloupcích. Po uchycení v závěsném třmenu je jejich poloha zajištěna na každém konci gravitační pojistkou.Podélníky mají obdobnou konstrukci jako příčníky, ale mají délku 3 m a jsou vyrobeny ze svařovaných trubek o průměru 32 mm.

 

Všechny tyto činnosti zajišťuje společnost Pragis, a.s. více na

www.pragis.cz