čt28012021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Zakládání Pragis - zakládání

Pragis - zakládání

PRAGIS a. s. je stavební firma s dlouholetou tradicí.
Její hlavní činnost je zaměřena zejména na provádění kompletních staveb vč. jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, (provádění průmyslových staveb, provádění bytových a občanských staveb, provádění dopravních a inženýrských staveb), provádění specializovaných prací pro všechny druhy staveb v oblasti zvláštního zakládání, prací prováděných hornickým způsobem, monolitických betonových a železobetonových konstrukcí.


Stavební společnost PRAGIS a. s. zabezpečuje v rámci svých specializací jak pro své vlastní stavby, tak samostatně, formou subdodávek:

 • komplexní provádění spodních staveb občanské a průmyslové výstavby v obtížných základových podmínkách. Zabezpečuje jak práce zvláštního zakládání, zejména vrtané velkoprofilové piloty, mikropiloty, injektáže, beranění a vibrování štětových stěn, zemní kotvy; tak demoliční práce a to i velkého rozsahu;
 • provádění železobetonových monolitických skeletů. K zabezpečení progresivních metod (bezprůvlakové systémy, parapetní systémy atp.) provádění používá specializovaná systémová bednění PERI a OUTINORD;
 • komplexní provedení podzemních objektů (skupina 825 JKSO);
 • bezkanálové technologie tepelných páteřních i místních rozvodů atd.;
 • společnost má oprávnění ke zřizování vodovodních přípojek na území hl.m. Prahy

Divize :

DIVIZE: Inženýské stavby  

 Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 •  Výstavba pozemních komunikací.
 •  Výstavba čistíren odpadních vod.
 •  Výstavba a opravy rybníků a nádrží.
 •  Provádění zemních prací.
 •  Krajinářské a sadové úpravy.

                           
DIVIZE: Vodohospodářské stavby   

 Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 • výstavba a rekonstrukce vodovodů
 • výstavba a rekonstrukce kanalizací
 • provádění zemních prací

                                                                              
DIVIZE: Podzemní stavby

 Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 • Provádění železobetonových monolitických skeletů. K zabezpečení progresivních metod (bezprůvlakové systémy, parapetní systémy atp.) provádění používá specializovaná systémová bednění PERI a OUTINORD,

 • Inženýrská, poradenská a obchodní činnost spojená s realizací staveb,

 • Kompletní provádění průmyslových staveb a staveb administrativních budov,

 • Rekonstrukce pozemních staveb, HSV, PSV práce.

 • Provádění bytových a občanských staveb


DIVIZE: Pozemní stavby

 Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 •  Ražené podzemní stavby - štoly, tunely, kolektory, kabelovody a kanalizace.

 •  Opravy a rekontrukce betonových a železobetonových konstrukcí

 DIVIZE: Stavební specializace

 Předmětem činnosti divize je zejména provádění těchto prací:

 • Velkoprůměrové vrty průměrů 630 mm až 2000 mm pro piloty, zápory apod.

 • Pilotové práce zvláštního zakládání objektů na velkoprůměrových pilotách.

 • Pilotové stěny kotvené i nekotvené, těsnící převrtávané pilotové stěny.

 • Záporové pažení stavebních jam, zajišťování svahů technologií tzv. "Berlínských stěn" a podchycování stávajících objektů.

 • Mikropiloty, kotvy tyčové i lanové.

 • Štětové stěny - beranění larssen trvalého i dočasného charakteru.

 • Zámečnické práce.

 • Provádění průvrtů v železobetonových konstrukcích do průměru 300 mm.

V rámci zakázek poskytujeme konzultace v oblasti zvláštního zakládání, vypracování nejvhodnějšího technického řešení s ohledem na ekonomické ukazatele a operativní zpracování realizační dokumentace.

 


Veškeré práce týkající v oblasti ZAKLÁDÁNÍ Vám profesionálně a odborně zajistí firma:

 

PRAGIS a.s. - viz  Divize
Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    web: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.pragis.cz