čt28012021

Poslední aktualizace26.03.2017 (01:52)

Back Jste zde: Home Žárotechnika Žárotechnika popis oblastí

Žárotechnika popis oblastí

Oblast žárotechnických služeb zahrnuje širokou škálu průmyslových služeb.

  Mezi těmito služby patří zejména tyto:

Průmysl hutní

- výroba surového železa

- výroba oceli
- výroba neželezných kovů a litiny

 

Průmysl výroby stavebních hmot

- Výrobu vápna
- Výrobu cementu
- Ostatní výrobu stavebních hmot

 

Průmysl chemický

- vyzdívky chemických a tepelných agregátů;
- kyselinovzdorné vyzdívky chemických agregátů a průmyslových podlah;
- výstavbu, sanace a revize komínů a ostatních stavebních objektů;
- poradenskou službu a technickou pomoc

 

Průmysl spalování odpadu

- rotační spalovny;
- spalovny kotlového typu s pohyblivým roštem;
- malé spalovny HOVAL;
- různé provedení průmyslových spalovacích pecí pro likvidaci převážně průmyslového odpadu.

 

Průmysl energetiky a teplárenství

 

- pálené tvarové výrobky;
- prefabrikované žárobetonové tvarovky na bázi Al(2)O(3);
- dusací hmoty;
- torkretační žárobetony;
- nátěry ocelových konstrukcí jako ochrana před alkalickou korozí;
- tryskání a nástřiky roztaveným kovem.

 

Vkláknité vyzdívky

- projekční a konstrukční práce;
- vlastní výrobu modulů;
- montáž vláknitých vyzdívek;
- dodávky a výrobu nerezového kotevního systému.

 

Žarobetonové prefabriaty

- vyzdívky kotlů na tuhá paliva;
- vyzdívky pecí v hutním průmyslu;
- vyzdívky kotlů na spalování komunálního i nebezpečného odpadu;
- vyzdívky chemických agregátů;
- vyzdívky kremačních pecí a dalších spalovacích zařízení

 

Servis, údržba a opravy

- konvektorů;
- karuselových pecí;
- žíhacích kovářských pecí;
- šachtových pecí;
- vozokomorových pecí;
- krokových pecí;
- tunelových pecí;
- pánví a mezipánví;
- narážecích pecí;
- elektrických obloukových pecí;
- kelímkových indukčních pecí;
- různých druhů vík a kesonů;
- elektrárenských kotlů;
- chemických aparátů a dalších zařízení.

 

Tyto služby spojené se stavbou, provozem a opravami tepelných zařízení. Součástí těchto prací jsou revize a případné opravy poškozených vyzdívek tepelných agregátů.

Realizace

Všechny tyto práce a služby spojené v oblasti žárotechniny zajištuje firma Ditherm, a.s. Dále provádí a realizuje provedení výstavby či rekonstrukce a opravy vyzdívek tepelných agregátů pro širokou oblast průmyslu.

Při návrhu řešení vychází společnost Ditherm, a.s.z platných evropských norem, přičemž respektuje požadavky zákazníka a nabídku sestavuje tak, aby bylo řešení optimální vzhledem k ekonomické i technické části zadání

Hlavními druhy agregátů, jejichž projektováním, výstavbou, rekonstrukcemi a opravami se firma Ditherm, a.s. v oblasti žárotechniky zabývá.

průmyslové pece
•  rotační
•  karuselové
•  šachtové
•  komorové
•  hlubinné

 

agregáty pro energetiku
•  teplárenské kotle
•  elektrárenské kotle
•  fluidní kotle

spalovny odpadů
•  průmyslových
•  komunálních

agregáty pro chemický průmysl

cihlářské pece
•  průběžné
•  komorové
•  pecní vozy

 

Technický servis

Součástí této nabídky zákazníkům jde také o provádění technického servisu veškerých průmyslových tepelných zařízení.

Technický servis nabízíme v rozsahu:
•  zabezpečení základní technické dokumentace
•  provádění oprav agregátů
•  sledování životnosti vyzdívek a navrhování její optimalizace
•  posuzování příčin poruch vyzdívek

Všechny tyto činnosti pro Vás zrealizuje firma Ditherm, a.s. více na www.dihterm.cz

DITHERM a.s. Mečislavova 164/7, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 222 551 611-12 Fax: +420 222 551 615 E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.